@GroupItem
例如:
[@GroupItem0]
#IF
#ACT
SENDMSG 0
圣战套装隐藏属性被激发:攻击上限增加5点!

[@GroupItem1]
#IF
#ACT
SENDMSG 0
法神套装隐藏属性被激发:魔法上限增加5点!

[@GroupItem2]
#IF
#ACT
SENDMSG 0
天尊套装隐藏属性被激发:道术上限增加5点!
套装生效触发[@GroupItemOnX],套装失效触发[@GroupItemOffX],英雄对应[@HeroGroupItemOnX],[@HeroGroupItemOffX]
X表示套装编号
套装编号在M2-查看-列表信息二-套装系统-套装编号
套装触发插图

发表评论

共有 0 条评论